PRAKTIJKWERKING dr. Sinnesael

Consultatie zijn enkel op afspraak

Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur online, maar kan ook steeds telefonisch. In geval van dringende problemen wordt best telefonisch contact opgenomen met de dokter
Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit tijdig te laten weten, bij voorkeur telefonisch. Indien u 3x niet opdaagt op een gemaakte afspraak zonder te verwittigen en zonder geldige reden, zult u niet langer een afspraak kunnen maken.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en dit bij voorkeur voor 11u ’s morgens. Huisbezoeken binnen het grondgebied Veurne zijn geen probleem, bij patiënten die buiten (groot-)Veurne wonen, zal de dokter in overleg met de patiënten beslissen over de mogelijkheid tot huisbezoek.

CONSULTATIES NA 18U

Voor consultaties na 18u wordt een toeslag van 4 euro aangerekend (nomenclatuurnummer 101113), deze wordt door uw ziekenfonds volledig terugbetaald indien uw globaal medisch dossier bij de dokter ligt.

jaarlijkse controle

Vanaf de leeftijd van 40 jaar is het aangeraden jaarlijks op controle te komen bij de huisarts. Deze jaarlijkse controle wordt in de praktijk opgesplitst in 2 delen. Voor het eerste deel maakt u als patiënt een afspraak bij Eveline, de verpleegkundige en zal zij samen met u een vragenlijst rond preventie (voorgeschiedenis, klachten, familiale aandoeningen, vaccinaties …) overlopen en zal er een bloedafname gebeuren. Voor het tweede deel zult u enkele dagen later bij de arts op consultatie komen, waarbij de resultaten van het bloedonderzoek besproken worden, er een fysiek onderzoek gebeurt en de preventieve onderzoeken gebeuren of gepland worden.

Opleidingspraktijk

De praktijk van dr. Sinnesael is erkend als officiële opleidingspraktijk. Dit wilt zeggen dat er op regelmatige basis een stagiair aanwezig is in de praktijk die de consultaties en huisbezoeken meevolgt. Indien u wenst dat de stagiair het contact niet meevolgt, kunt u dit steeds melden aan dr. Sinnesael.

Vragen en de dokter spreken

Niet dringende vragen kunnen bij voorkeur via email gesteld worden.
Belmomenten voor resultaten en andere vragen:
maandag 11u-11u30, dinsdag 16u30-17u, woensdag 11u-11u30 en vrijdag 15u30-16u.

Attesten

Attesten die niet stroken met de waarheid zullen niet worden afgeleverd, dus is het onnodig hierom te vragen.

Afwezigheidsattesten

Afwezigheidsattesten kunnen maximaal 1 dag terugkeren in de tijd, indien u dus een afwezigheidsattest nodig heeft voor werk of school, gelieve dan tijdig een afspraak te maken.

Voorschriften

Voorschriften worden bij voorkeur tijdens een consultatie meegegeven. Indien u toch één van uw chronische medicatie ontbreekt voor de tijd dat u opnieuw op consultatie moet komen, kunt u via email of telefonisch hiervoor een voorschrift aanvragen. Er wordt wel verwacht dat u binnen de drie maand nadat u uw voorschrift zonder consultatie verkreeg, op consultatie komt.

Betalen

Betaling bij voorkeur met bancontact

Dringende afspraken

Heeft u dringend een afspraak nodig en is er online niks meer vrij? Bel dan even op: Dokter Sinnesael: 058/20.10.03

Medisch vertegenwoordigers

Medisch vertegenwoordigers kunnen online een afspraak maken: