PRAKTIJKWERKING dr. Sinnesael

Een afspraak maken

Een afspraak maken kan telefonisch tussen 8u en 12u, via de online agenda of het contactformulier op de website.

Online niets vrij? Neem dan telefonisch contact op tussen 8u en 12u. Na 12u is de praktijk enkel nog bereikbaar voor dringende zaken.

Tijdens een gewone consultatie kunnen maximaal 2 problemen behandeld worden, tijdens een dringende consultatie wordt enkel het dringend probleem behandeld.

1 afspraak = 1 persoon

Bereid uw afspraak voor: hou uw ID kaart klaar, breng uw actuele medicatielijst mee, kijk uw voorraad thuis na en schrijf uw vragen op.

Een afspraak annuleren kan tot 2u op voorhand (telefonisch).

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch én voor 11u aangevraagd worden. Huisbezoeken dienen alleen voor uitzonderlijke situaties en worden tot een minimum beperkt.Er worden enkel huisbezoeken gedaan in Veurne, postcode 8630.

Dringende Afspraak

Dagelijks zijn er dringende afspraken beschikbaar bij de dokter, zowel online (vanaf 7u zichtbaar) als telefonisch (tussen 8u en 12u).Dringend = plots ontstaan of plots verergerd. Tijdens een dringende consultatie wordt enkel het dringend probleem behandeld.

jaarlijkse controle

= preventief gezondheidsonderzoek
Eerste afspraak: bij de verpleegkundige (30 min)
 • Vragenlijst ter voorbereiding
 • Opnemen van parameters
 • Bloedonderzoek
 • Overlopen van uw huidig medicatieschema  (neem steeds uw huidig schema mee)
 • Aanvullen van uw medische voorgeschiedenis
Vervolgafspraak: bij de dokter (2 tot 7 dagen later)
 • Bespreking vragenlijst en labo resultaten
 • Herhaling vaccinaties indien van toepassing
 • Planning van preventieve onderzoeken
 • Opstellen van haalbare gezondheidsdoelen
 • Opvolging inplannen
Let op: bij online inboeken steeds zelf de 2 afspraken maken!
Plan uw afspraak tijdig in, want de wachttijden kunnen
oplopen tot 2 maand en meer.

No show

Indien u 2x niet aanwezig bent op afspraak zonder verwittigen en zonder geldige reden, zult u niet langer een afspraak kunnen maken. U zult 2 keuzes krijgen:

1)Ofwel betaalt u een boete van 60 euro (honorarium van 2 consultaties) 2)Ofwel zoekt u een andere huisarts.

Een afspraak annuleren kan tot 2u op voorhand (telefonisch).

Globaal medisch dossier (GMD)

Indien u beslist om uw GMD bij Dr. Sinnesael te plaatsen, dan gaat u akkoord met de afspraken die gelden binnen de praktijk.

Telefonische consultatie

Waarvoor?

 • Bespreken van resultaten (labo, beeldvorming, specialistisch onderzoek...)
 • Opvolging gekende ziekte
 • Opvolging van parameters bij therapie-aanpassing
Telefonisch, via het contactformulier op de website of per mail aan te vragen.

We proberen steeds 2x te bellen, dus bel niet onmiddellijk terug bij een gemiste oproep. Er volgt geen derde poging van ons uit en u zal dezelfde dag niet meer gecontacteerd worden.

Indien u op 2 afzonderlijke tijdstippen de 2 oproeppogingen niet kunt beantwoorden, zal dit gezien worden als een no show (zie no show).

5-minuut consultaties

Nieuw vanaf 1 september 2022
Korte consultaties zonder afspraak, geen fysiek onderzoek Wanneer?
 • maandag 11u-11u30
 • dinsdag 18u30-19u
 • donderdag 16u-16u30
 • vrijdag 11u-11u30
Waarvoor?
 • Medicatievoorschriftjes
 • Verlenging kiné-voorschrift
 • Wrat-behandeling
 • Aanvraag loophulpmiddel, incontinentie-forfait en andere papieren
 • Opvolging thuisbloeddrukmetingen
 • Invullen documenten (geen FOD, geen levensverzekering, geen schuldsaldo...)
Indien arts beslist dat afleveren attest niet kan zonder volwaardig consult, krijgt u een afspraak binnen aanvaardbare termijn van de arts

Afwezigheidsattesten

Een afwezigheidsattest zal alleen opgemaakt worden vanaf het tijdstip dat wij verwittigd werden dat u ziek thuis bent gebleven (uur van inboeken van uw online afspraak, uur van versturen van het contactformulier op de website of uur van telefonisch contact met de praktijk).

Waarheid

Een attest dat niet strookt met de waarheid, zal niet worden afgeleverd.

Patiëntenstop

Om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen en iedereen tijdig verder te kunnen helpen, zijn wij nog steeds genoodzaakt een patiëntenstop aan te houden.

Planbare zorg? Plan op tijd

Hechtingen? Afspraak bij de specialist en een bloedafname nodig op voorhand? Begint u aan de laatste strip van uw pilletjes? Plan zo snel mogelijk uw afspraak in!

Voorschriften

Voorschriften worden enkel op consultatie meegegeven.De dokter spreekt met u af voor welke periode u voorschriften meekrijgt, indien deze periode voorbij is, zult u opnieuw moeten langskomen. Komt u toch niet toe voor de afgesproken periode, passeer dan op een 5 minuut consultatie om een verlenging van uw voorschrift te bekomen.

Opleidingspraktijk

De praktijk van Dr. Sinnesael is erkend als officiële opleidingspraktijk. Dit wil zeggen dat er op regelmatige basis een stagiair aanwezig is in de praktijk die de consultaties en huisbezoeken mee volgt. Indien u wenst dat de stagiaire het contact niet mee volgt, kunt u dit steeds melden aan Dr. Sinnesael bij aanvang van de consultatie

Afspraak bij de verpleegkundige

Bij onze verpleegkundige kunt u terecht voor:
 • Bloedafname i.k.v. jaarlijkse controle
 • Tussentijdse bloedafname
 • Vaccinatie + 12 jaar
 • -Griepvaccinatie (tussen 15 oktober en 30 november)
 • Hechtingsverwijdering
 • Drugsscreening op vraag van gerecht
 • Oorproppen – na verwijzing arts
 • Wratbehandeling – na verwijzing arts
 • Diabeteseducatie – na verwijzing arts

Beleefdheid en respect

Beleefdheid wordt geapprecieerd, wij doen ons uiterste best om u tijdig verder te helpen maar geneeskunde is helaas niet planbaar! Indien u één van de medewerkers van de praktijk respectloos benadert, zullen wij genoodzaakt zijn u, op basis van de schending arts-patiënt relatie, te verwijderen als patiënt bij ons in de praktijk. U zal worden voorzien van uw dossier gecombineerd met contactgegevens van andere huisartsen in de streek.