PRAKTIJKWERKING dr. Sinnesael

Consultatie bij arts

Telefonisch of online, online geen plaats? Bel ons op!
Lies beantwoordt de telefoon tussen 8u en 12u en kan u verder helpen
Buiten de werkuren van Lies wordt u doorverbonden met het telesecretariaat
Huisbezoeken dienen telefonisch aangevraagd te worden voor 11u

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en dit bij voorkeur voor 11u ’s morgens. Huisbezoeken binnen het grondgebied Veurne zijn geen probleem, bij patiënten die buiten (groot-)Veurne wonen, zal de dokter in overleg met de patiënten beslissen over de mogelijkheid tot huisbezoek.

CONSULTATIES NA 18U

Voor consultaties na 18u wordt een toeslag van 4 euro aangerekend (nomenclatuurnummer 101113), deze wordt door uw ziekenfonds volledig terugbetaald indien uw globaal medisch dossier bij de dokter ligt.

jaarlijkse controle

Vanaf de leeftijd van 40 jaar is het aangeraden jaarlijks op controle te komen bij de huisarts. Deze jaarlijkse controle wordt in de praktijk opgesplitst in 2 delen. Voor het eerste deel maakt u als patiënt een afspraak bij Eveline, de verpleegkundige en zal zij samen met u een vragenlijst rond preventie (voorgeschiedenis, klachten, familiale aandoeningen, vaccinaties …) overlopen en zal er een bloedafname gebeuren. Voor het tweede deel zult u enkele dagen later bij de arts op consultatie komen, waarbij de resultaten van het bloedonderzoek besproken worden, er een fysiek onderzoek gebeurt en de preventieve onderzoeken gebeuren of gepland worden.

Opleidingspraktijk

De praktijk van dr. Sinnesael is erkend als officiële opleidingspraktijk. Dit wilt zeggen dat er op regelmatige basis een stagiair aanwezig is in de praktijk die de consultaties en huisbezoeken meevolgt. Indien u wenst dat de stagiair het contact niet meevolgt, kunt u dit steeds melden aan dr. Sinnesael.

Vragen en de dokter spreken

Nieuw vanaf 1 november: wij bellen u op. Wilt u een resultaat bespreken of hebt u een vraag voor de dokter? Verwittig ons per mail of telefonisch en de dokter zal u terugbellen. U zult een tijdstip krijgen waarrond de dokter u zal proberen terug te bellen, dus houdt zeker uw telefoon dichtbij. Hebt u 1 oproep gemist? Geen paniek, de dokter zal zeker nog een tweede keer proberen te bellen op een later tijdstip. Heeft u 2 oproepen gemist? Bel ons even terug voor een nieuwe afspraak.

Attesten

Attesten die niet stroken met de waarheid zullen niet worden afgeleverd. Afwezigheidsattesten: indien u niet bent gaan werken en u heeft een afwezigheidsattest nodig, dient u ons te verwittigen voor 10u! Voorschriften worden tijdens een consultatie meegegeven. Indien u toch één van uw chronische medicatie ontbreekt, kunt u terecht op de 5-minuut consultaties 4x per week.

Betalen

Betaling bij voorkeur met bancontact

Dringende afspraken

Dagelijks online of telefonisch mogelijk in te plannen
Dringend = 1 klacht, 10 minuten
1 afspraak = 1 patiënt
Geen plaats meer online? Neem telefonisch contact en leg uit aan het secretariaat waarom je dringend wenst te komen: 058/20.10.03

Medisch vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers kunnen telefonisch tussen 8u en 12u een afspraak maken

Afspraak bij Eveline

Bij onze verpleegkundige kunt u terecht voor:
 • Jaarlijkse controle
 • Tussentijdse bloedafname
 • Vaccinatie (>12j)
 • Hechtingverwijdering
 • Oorproppen – na verwijzing van de arts
 • Wratbehandeling (bevriezen) – na verwijzing van de arts
 • Elektrocardiogram (bvb pre-operatief)
 • Diabeteseducatie

5-minuut consultaties

Nieuw vanaf 1 september 2022
Korte consultaties zonder afspraak, geen fysiek onderzoek Wanneer?
 • maandag 11u-11u30
 • dinsdag 18u30-19u
 • donderdag 16u-16u30
 • vrijdag 11u-11u30
Waarvoor?
 • Medicatievoorschriftjes
 • Verlenging kiné-voorschrift
 • Wrat-behandeling
 • Aanvraag loophulpmiddel
 • Aanvraag incontinentie-forfait
Indien arts beslist dat afleveren attest niet kan zonder volwaardig consult, krijgt u een afspraak binnen aanvaardbare termijn van de arts

De dokter mailen

Mails dienen enkel voor niet dringende zaken
Afspraken kunnen niet per mail gemaakt worden
Mails worden niet dagelijks beantwoord
Voor dringende zaken dient u telefonisch contact op te nemen
Labo-resultaten en andere resultaten kunnen via mail verkregen worden na telefonisch contact

Nieuwe gezondheids- informatie

Heeft de specialist uw medicatie gewijzigd? Verwittig ons zodat we dit kunnen aanpassen in uw dossier
Werd u recent opgenomen of onderging u een ingreep? Breng ons op de hoogte. Kreeg u een vaccin via uw werk? Laat het ons weten
Dit kan telefonisch of per mail